Header Brannspillet
*  Hovedside
*  Om spillet
*  Bildeguide
*  FAQ
*  Spillerkort
*  Kjøp
*  Turnering
*  Kontakt
*  Historien
 
Toro
nitten63.no
Sist oppdatert
24.06.09
 

Karaktervurderinger

Karakterene er forsøkt satt mest mulig riktig i forhold til hva spillerne er god på, men er ikke utelukkende basert på spillernes egenskaper. De er justert i forhold til hverandre for at spillet skal fungere på en god måte. Fordi karakterene i spillet ikke dekker alle egenskapene til en fotballspiller (eks overblikk, hurtighet osv..) , kompenserer vi litt ved å gi spillere som generelt er gode (gode på egenskaper ikke angitt på spillkortene) høyere karakterer.

Eksempelvis gis forsvarspillere generelt høy taklingsstyrke og angrepsspillere høy skuddstyrke.

Klikk på navnene under for å vise komplette spillerkort for den enkelte.


Spillere 2004 Nr Skudd Heade Takle Frisp. Innl. Str. Redn. Utsp.
Johan Thorbjørnsen 1 2 1 4 2 1 4 4 3
Jan Tore Ophaug 2 4 4 4 2 2 6
 
 
Cato Guntveit 4 4 3 5 3 3 7    
Martin Knudsen 5 5 3 3 3 3 8    
Helge Haugen 6 5 3 5 2 2 7    
Robbie Winters 7 6 4 3 3 2 8    
Ragnvald Soma 8 4 5 6 3 2 8    
Bengt Sæternes 10 6 4 3 4 3 10    
Håkon Opdal 12 2 1 5 2 1 8 4 4
Erlend Hanstveit 15 5 4 5 4 3 9    
Charlie Miller 16 5 2 3 3 2 8    
Olafur Ørn Bjarnason 18 3 5 5 1 1 7    
Paul Scharner 23 4 5 4 3 2 7    
Raymond Kvisvik 27 7 2 2 4 4 11    

 

Spillere 1963 Nr Skudd Heade Takle Frisp. Innl. Str. Redn. Utsp.
Arthur Larsen 1 2 1 5 2 1 7 4 3
Gunnar Tiller 2 4 3 5 2 2 6    
Tore Nortvedt 3 4 3 6 3 2 7    
Trygve Andersen 4 5 5 5 3 2 8    
Harald Gundersen 5 3 4 5 2 2 5    
Torgeir Hauge 6 5 3 2 3 3 8    
Bjørn O Andersen 7 6 4 3 3 3 9    
Roald Jensen 8 8 1 4 4 3 11    
Roald Paulsen 9 6 5 4 3 1 9    
Rolf Birger Pedersen 10 7 4 4 4 3 10    
Leif Amundsen 11 5 2 2 3 5 8    
Ivar Farestvedt 12 2 1 5 2 2 4 4 3
Per A. Pettersen 13 4 5 4 3 1 7    
Odd Oppedal 14 5 3 3 3 2 8